Opvoeding

Opvoeding De Neonatale periode. Deze periode duurt van 0 tot 2 weken. De pups kunnen nog niet zien en horen en het ruiken is tot op zekere hoogte ontwikkeld. De pups slapen ongeveer ¾ van de dag. De opvoeding van de pups in het nest is van groot belang voor hun verdere leven. De moederhond…