Soorten hondenkwekers

Onder hondenkwekerij wordt verstaan ‘elke inrichting waar teven voor de kweek worden gehouden en waar honden afkomstig uit de eigen kwekerij of uit andere kwekerijen die voldoen aan de bepalingen van de wet worden verhandeld’.

Er worden verschillende categoriee╠łn van kwekers onderscheiden:
– De occasionele kwekers die op dit ogenblik niet erkend moeten zijn;
– De hobbykwekers, professionele kwekers en kwekers-handelaars die wel erkend moeten zijn.

1) Occasionele kweker

Een occasionele kweker is hij die niet meer dan twee nesten per jaar kweekt.
Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor dit type van kwekerijen.
Sommige bepalingen aangaande de verhandeling van dieren zijn echter wel op hen van toepassing.

2) Hobbykweker
Een hobbykweker is hij die op hetzelfde adres verschillende vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar tussen drie en tien nesten honden afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.

3) Professionele kweker
Een professionele kweker is hij die op hetzelfde adres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en per jaar meer dan tien nesten honden afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.

4) Kweker-handelaar
Een kweker-handelaar is hij die op hetzelfde adres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en nesten verhandelt afkomstig uit andere kwekerijen dan de zijne. Om deze activiteit uit te oefenen moet de kweker minstens 10 nesten uit zijn eigen kwekerij verhandelen.